İçeriğe git

Ana menü:

AİLE YAPISI

KÖYÜMÜZÜ TANIYALIM

Toplumun temel birimi olan aile, köy coğrafyası içinde kendine özgü bir yapıya bürünmüştür. Diğer bir anlatımla diyebiliriz ki köylülerin aile kavramı kendi mikro toplumu içinde bir bütün oluşturduğu gibi, modern çağın aile yapısını yakalamaya çalışan yani makro topluluğa uymaya çalışan bir aile yapısı görülmektedir.

Kuyudere köyünde üç tür aile tipi gözlemleyebiliriz:

1) Geleneksel aile tipi: Bu tipe giren ailelerin artık köyde kalmadığını söyleyebiliriz. Bu aileler çok çocuklu, kalabalık ve birkaç aile bir arada yaşıyor olabilir. Kuyudere köyünde sadece birkaç ailede bu tip görülür.

2) Geçiş tipi aile: Kuyudere köyünde ki aile tipleri genellikle geçiş tipine girmektedir. Çünkü geleneksel, büyükanne, büyükbabanın olduğu ve çok çocuklu aile tipinden, çekirdek aileye geçiş aşaması yaşanmaktadır. Çocuk sayısı 6-7 den 2-3 e düşmekte. Fakat halen anne-babaya(büyükanne-büyükbaba) bağlı köklü aile geleneği kendini korumaktadır. Geçiş tipi ailelerde halen yer yer geleneklere sıkı sıkıya bağlılık görülmektedir.

3) Modern aile tipi: Bu tip aile de köyde sadece birkaç ailede görülmektedir. 2-3 çocuklu ve anne babadan oluşan aile genellikle şehirlere göç etmiş ailelerde veya köyde ailesinden ayrılmış ailelerde görülmektedir.

Kuyudere köyünde aile ve çocuklara bakış açısı gün geçtikçe değişmektedir. Aileler artık aile planlamasına daha fazla önem vermektedir. Yıllar önce kalabalık ve çok çocuklu aileye önem veren aile yapısı artık yerini, erkek-kız ayrımı yapmadan eğitilen birkaç çocuklu aileye bırakmıştır.

İçeriğe dön | Ana menüye dön