İçeriğe git

Ana menü:

AKARSU VE BENTLER

KÖYÜMÜZÜ TANIYALIM

AKARSULAR:

Köyün çevresinde küçüklü büyüklü birçok akarsu bulunmaktadır. Köy için en önemli akarsu; köyün kuzey-batısındaki Çalgan Baba adlı ziyareti bulunduğu kayalık alandan kaynaklanan ve köyün güney-doğu sınırlarını takip ederek akan köy deresidir(Kuyudere deresi). Suyun ilk kaynak yerinden 50 metre sonra olmak üzere yaklaşık 100’er metre arayla 4 adet bent yer almaktadır. Bu nedenle özellikle yazları bahçeleri sulamakta kullanılan bu bentler yüzünden köyün deresi kuruyacak duruma gelir. Fakat dere boyunca birçok yerde damarlar halinde sızan sular sayesinde köy deresi bir dahaki bende kadar tekrar canlanır. Devamlı bahçelikler için de akan dere sadece köyün giriş kısmında köprüye gelmeden yaklaşık 100 metrelik bir kısmı doğu tarafı ağaçsız olarak akar.

BENTLER:

1. Bent: köy deresinde ilk bent kaynaktan 50 metre sonra çimento ve taşlardan yapılmış 2,5 metrelik seki ile kanalize edilmektedir. Yaklaşık 500 metre aktıktan sonra köyün en büyük ve ortak tek havuzuna akar. Havuzdan yine kanal vasıtası ile Karşıbağ da ki bahçelerin bir kısmı sulanır.

2.Bent: Yaklaşık ilk bentten 150 metre sonra ki ikinci bent ise yine 2,5 metrelik çimento ve taştan yapılmış bir seki ile suları toplanmaktadır. I. Sekide köyün karşısındaki tepelerin orta kısmından geçirilen ve havuzda toplanan suyun tam tersi olarak, köyün bulunduğu yamaçtan geçirilmek amacıyla köyün kuzey-kuzeybatı yönündeki Kızıl ismi verilen çevredeki dağlara bir seki görevi gören küçük tepenin güney yamacından geçirilmektedir. Daha sonra Kule tepesinin alt batı ucundan plastik borularla geçirilerek köyün girişinden (köprünün 5 metre doğusundan) yolun altından geçirilerek köyün sonuna kadar gitmektedir. Köye Behram ve Behzat ALTUNTAŞ’ların evinin 3 metre alt kısmından giren kanal yaklaşık 200 metre gittikten sonra Abbas ERENGÜL’ün evinden itibaren köyün alt mahallesini altlı üstlü bir şekilde takip etmekte ve Hüseyin Yiğit’in evini takiben son bulmaktadırYani ikinci bent köyün bulunduğu yamaçın alt kısmındaki bahçeleri sulamaktadır.

3. Bent: 2. bentten 100 metre aşağıda ve köprüden 6-7 metre yukarda kurulmuştur. Yaklaşık yarım metrelik bir seki ile sular toplanmakta ve 1. bentten aşağıda ona paralel bir şekilde akarak köyün karşısındaki yamacın en alt kısmını sulamaktadır.

Köyün içinden geçen 2.bent’e ait su köyün aşağı mahallesinden geçmektedir. Artık bu bent suyu kapalı plastik borulara alınmıştır.

4. Bent: Köyün girişinin yaklaşık 150 güney-doğusunda kurulan bu bent 2. bent’in kurulduğu yerden itibaren bir paraleli şeklindedir. 2. bent’in yaklaşık 50 metre güneyinden (yani aşağısından ) akmaktadır. 4. Bent’in suları açıktan akarken 1.2. ve 3. bent’in suları plastik borularla taşınmaktadır. Köyün diğer bir önemli deresi yine kuzeyinde yer alan ve su bölüm çizgisiyle Köy Deresinin havzasından ayrılan Eleğe Çayı’dır. Eleğe Çayı’nın kaynağı köylüler arsında Ulupuar (Ulupınar) denen bahçelik alanlardan kaynaklanmaktadır. Önce doğu istikametinde akan daha sonra, Koçak (Mamusa) deresiyle birleşince güneye yönelen çay Bömere(Ali Ağa çayı) Çayı ismiyle Fırat nehrine dökülmektedir. Eleğe Çayının üzerinde birçok bent olmasına rağmen debisi bütün yıl boyunca yüksektir. Köyün kuzeyinden (kule tepesi ve hebil kovanın kuzeyinden) akan çay boyunca geniş kavak ve söğüt bahçeleri bulunmaktadır.


İçeriğe dön | Ana menüye dön