İçeriğe git

Ana menü:

COGRAFYA YAPISI

KÖYÜMÜZÜ TANIYALIM

COĞRAFİ KONUM:

Kuyudere köy merkezi, üç küçük tepeyle çevrilidir. Bunlar; kuzeyde köyden yaklaşık 100 metre yükseklikte ki Küre Tepesi, batıda yine 100 metre yükseklikte Duz Taşı denen üst kısmı düz (ilk Bahar aylarında burası köylü gençler tarafından futbol sahası olarak kullanılmaktadır.), hafiften güneye doğru eğimlenen ve güney kısmı II. Derece tarım arazisi konumundaki hafif engebeli tepe bulunmaktadır. Köyün güneyinde Asarın Düz denen yaklaşık köyden 150 metre yükseklikte ki, geniş, düz bir alan bulunmaktadır.

Bu düzlüğün doğu yamacında yaklaşık 70 metre yükseklikten çıkan su çevresinde kaysı bahçeleri bulunmakta ve aynı dağın batısında ve güneyinde de aynı seviyeden kaynak suları çıkmaktadır. Yani diyebiliriz ki dağın temelini oluşturan sert ve yumuşak kayaçlar (tabakalar) güneye doğru meyillenecek şekilde çarpılmıştır.

Köyün doğusunda ise Hebil kovan denen ve yaklaşık köyden 150 metre yükseklikte tepe bulunmaktadır. Hebil kovan tepesi Kuzey-batıdan güney-doğuya doğru Şamı mezrasının doğusundan, Germişi köyünden Emirler mezrasının bulunduğu yüksek dağ kütlelerinden Bömere deresi ile ayrılmaktadır.

DEPREM DURUMU:

İnceleme alanı bakanlar kurulunun 18-4-1996 gün ve 96/8109 sayılı kararı ile kabul edilen Türkiye deprem bölgeleri haritasında 2. derece deprem bölgesi sınırları içinde kalmaktadır.

Köy bugüne kadar büyük çaplı bir depreme merkez olmamasına rağmen, komşu coğrafyadaki episantır merkezlerine (Erzincan, Arguvan çökme alanı) yakınlığı büyük depremlerde korkuya neden olmaktadır.


İçeriğe dön | Ana menüye dön