İçeriğe git

Ana menü:

TARİHÇE

KÖYÜMÜZÜ TANIYALIMKöyün tarihine ilişkin fazla bir bilgiye sahip değiliz. Ancak yaşlılardan edinilen bilgiye göre köyün kurulmasında rol oynayan ve buraya ilk gelenler şimdi köyün batısında ve arazi olarak kullanılan Billi mevkiine yerleşmişlerdir. Söylentiye göre, o zamanlar Billi mevkiinden işlek bir kervan yolu geçmekteymiş. Kervancıların İran ve Horasandan mal getirip götürdükleri söylenmektedir. Köylüler zaman zaman kervancıların baskınlarına maruz kalmışlar. Zaten beş ev oldukları söylenen köylüler tekrarlanan bu baskınlara dayanamayarak kendilerini korumak için daha emin buldukları köyün şimdiki yerine gelip yerleşmişlerdir.

Bu göç hadisesinin ne zaman olduğu tam olarak bilinmemektedir.Bir başka söylentiye göre; köyün kurucuları köyün arazisi içinde bulunan Avaren mevkiinde(köyün güney-batısında) beş aile olarak otururlarmış. Yukarıda belirtilen baskınlar nedeniyle üçü Karahöyük’e ikisi de bugünkü köyün yerine gelip yerleşmişlerdir. Köye ilk gelenin Memik isminde bir Ermeni olduğu söylenmektedir.

Diğer bir bilgiye göre ise; Billi de Deveyatağı denen mevkide ilk yerleşme olmuş. Buraya ilk yerleşen yine Memik isminde birisi olarak geçmektedir. Şimdiki köy yeri ve ören yeri eski Ermeni toprakları olarak geçmektedir.Bütün söylentilere göre köye ilk gelenler Ermenilerdir. Köyün isminin Ermeni adına dayandırılması bunu doğrulamaktadır. Minayik, Ermenice de küçük köy, yalnız köy anlamına gelmektedir. Ayrıca Mineyik ismi Türkçe’de de mini-höyük(küçük, köy kalıntısı ) olarak açıklanabilir.Yine diğer bir kaynağa göre: şu anda Mineyik, ( yeni adı Dürümlü ) Keban, Elazığ'da bulunan bir höyük ismidir. Kuyudere Mineyik ile bağlantısının olup olmadığı bilinmemektedir Yakından doğal bir tepeye benzese de, Keban Baraj Gölü'nün karşı kıyılardından bakıldığında doğal bir coğrafi şekil olmadığı belli olan höyüğün, Urartular'dan kaldığı söylenir.Herhangi bir kazı çalışması yapılmamış olup, yörede yapılan bazı illegal kazılar sonucunda bulunan antik eserlerden dolayı, höyük içerisinde bir Urartu hükümdarının yattığı ve ona ait değerli eşyaların bulunduğu rivayet edilir.

Köyün 12 ve 13 yy kurulduğu sanılmaktadır. 1560 tarihli Kanuni devri Malatya tahrir defterinde köyün adı Menayik olarak geçmektedir. Köyün Türkler tarafından keşfedilişi 1570’li yıllara dayanır. Köyde ve arazilerde bulunan bazı tarihi kalıntılar, su boruları, madeni paralar ve evlerin yıkıntıları bu bölgede önceleri bir şehir(yerleşme) olduğunu göstermektedir. 1560 tarihinde çocuk ve kadın nüfusu hariç 19’u evli olmak üzere köyde 29 erkek nüfusu bulunmaktadır. Bu tarihte yıllık gelirinin 1/5’nin 34 770 akçe olduğu bunun yarısı Kadı dilenciye, yarısıda Malatya mirvilasına tahsis edilmiştir. Zaten Mineyik köyü Eski Ören toprakları üzerindedir. Seyit Battal Gazi’nin Malatya serdarlığı döneminde insanlar bu yörede daha güvenli yaşama olanaklarına kavuşmuşlardır.-Köye, Türk grupları sırasıyla Fırat kıyılarından; Hastekten, Bostancık’tan ve Horasan’dan gelerek köyün gelişmesinde etkin olmuştur.Köye ilk gelen guruplar-aileler; Murat Uşağı, Çarpıcılar, Aslan Uşağı, Abdo Keğer, Hacı Giller, Karnıkaralar, Hıbilikler, ve Dedelerdir.


İçeriğe dön | Ana menüye dön